Kämpa Lite

Om allt bara rasar över en Skall man ge upp då Om allt känns som alla går på tår för en Skall man ge upp då Men om allt är bara så jobbigt Får man ge upp då Man måste kämpa  för att överleva Heller skall man ge upp Den dagen när jag ger upp…