Lång dag !

Ibland blir det långa dagar som i dag med jobb och schema lagda Apt möte . Och chefen vill ta sitt och budget info från förvaltningen alltid intressant.  Och arbetsmiljöronderna som står och knackar på dörren som måste göras det står i den systematiskt arbetsmiljö dokument (det kallas för SAM).  Och vårt årshjul  som vår…